ขออนุญาต reset ระบบ
หากดำเนินการแล้วเสร็จ
หน้าเพจนี้จะหายไปและจะขอเริ่มเก็บข้อมูลการตอบงานวิจัยต่อไป

ขอบพระคุณที่ร่วมทดสอบระบบ