แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างชาติ
สำหรับบุคลากรในโครงการ โรงเรียนประจำดีตำบล โรงเรียนดีประจำตำบล+ประชารัฐ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำชี้แจ
1.กรุณาเลือกตอบแบบสอบถามตามหมวดที่กำหนด ให้ตรงกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ตามหมวด 3 หมวดด้านล่าง)
2.บัญชีที่ใช้ในการทำแบบสอบถามจะต้องอยู่ภายใต้โดเมนเนม pracharath.ac.th เช่น XXXXX@pracharath.ac.th สามารถสอบถามได้จาก ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.หากมีปัญหาเกี่ยวกับ บัญชี (account) ในการเข้าใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ info.deetambon@pracharath.ac.th
4.หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการตอบแบบสอบถาม เช่น ไม่มีชื่อโรงเรียน ไม่มีชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น สามารถติดต่อได้ที่ report@pracharath.ac.th
5.ควรศึกษาคู่มือการตอบแบบสอบถามก่อน ค่อยเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบสอบถามจริง (คลิกอ่านคู่มือ)

เนื่องจาก โรงเรียน และ เขตพื้นที่การศึกษา มีภาระงานมาก จึงตอบแบบสอบถามได้ไม่ทันตามกำหนด
ทางโครงการจึงขยายเวลาในการตอบแบบสอบถาม และจะปิดระบบในวันที่
4 มิถุนายน 2560 เวลา 24:00 น.