แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างชาติ
โรงเรียนดีประจำตำบล (ประชารัฐ)
สำหรับผู้บริหาร/ฝ่ายบริหาร และครู จำนวน 3-5 คน

สพป.นนทบุรี เขต 1,สพป.นนทบุรี เขต 2,สพป.ปทุมธานี เขต 1,สพป.ปทุมธานี เขต 2,สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1,สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1,สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2,สพป.สระบุรี เขต 1,สพป.สระบุรี เขต 2,สพม.เขต 3,สพม.เขต 4

https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSe2CSjhpge_0Ovp8AT6xIUhW1HMdjFHsIjpUHVKV0ZNqqO6qw/viewform
สพป.ชัยนาท,สพป.ลพบุรี เขต 1,สพป.ลพบุรี เขต 2,สพป.สิงห์บุรี,สพป.อ่างทอง,สพม.เขต 5
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSejjD63pTSgZckj-Ine5EQVcvprx9L848mugoQe5mqwLASQhQ/viewform
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1,สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2,สพป.นครนายก,สพป.ปราจีนบุรี เขต 1,สพป.ปราจีนบุรี เขต 2,สพป.สมุทรปราการ เขต 1,สพป.สมุทรปราการ เขต 2,สพป.สระแก้ว เขต 1,สพป.สระแก้ว เขต 2,สพม.เขต 6,สพม.เขต 7
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSd62ijodHMqNNcvJhN6aPEkwYr8bLvGIya2-DwTuB_7-_IIWg/viewform
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1,สพป.กาญจนบุรี เขต 2,สพป.กาญจนบุรี เขต 3,สพป.กาญจนบุรี เขต 4,สพป.นครปฐม เขต 1,สพป.นครปฐม เขต 2,สพป.ราชบุรี เขต 1,สพป.ราชบุรี เขต 2,สพป.สุพรรณบุรี เขต 1,สพป.สุพรรณบุรี เขต 2,สพป.สุพรรณบุรี เขต 3,สพม.เขต 8,สพม.เขต 9
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSd_DczyZWfHX2W30ul4OzmeIOKw8BoLyt1T-WPN6ar_HIBksQ/viewform

สพป.ประจวบคีรีขันธ์,สพป.เพชรบุรี เขต 1,สพป.เพชรบุรี เขต 2,สพป.สมุทรสงคราม,สพป.สมุทรสาคร,สพม. เขต 10
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdoO3nINm-Nf_pQoiiDgadXwGJ6glTuouy6J2tFsLSQCzBa4g/viewform
 สพป.ชุมพร เขต 1,สพป.ชุมพร เขต 2,สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1,สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2,สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3,สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4,สพป.พัทลุง เขต 1,สพป.พัทลุง เขต 2,สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1,สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2,สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3,สพม. เขต 11,สพม. เขต 12
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSeRIKUUwEgxXaw2bOGGN1Vrv6xLxorn8-vKcZUINLhzBjm5nA/viewform
 สพป.กระบี่,สพป.ตรัง เขต 1,สพป.ตรัง เขต 2,สพป.พังงา,สพป.ภูเก็ต,สพป.ระนอง,สพม. เขต 13,สพม. เขต 14
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfqXiEHRWdFFQtMayOnRYin2X0oN8-gmWUiIvQS8_kxbVsxhQ/viewform
 สพป.นราธิวาส เขต 1,สพป.นราธิวาส เขต 2,สพป.นราธิวาส เขต 3,สพป.ปัตตานี เขต 1,สพป.ปัตตานี เขต 2,สพป.ปัตตานี เขต 3,สพป.ยะลา เขต 1,สพป.ยะลา เขต 3,สพป.สงขลา เขต 1,สพป.สงขลา เขต 2,สพป.สงขลา เขต 3,สพป.สตูล,สพม. เขต 16
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdu3q-Wwnus9JXBdeY3UnLBMnmZtOs5NlRLZX6lSR4a_TjMfQ/viewform
 สพป.จันทบุรี เขต 1,สพป.จันทบุรี เขต 2,สพป.ชลบุรี เขต 1,สพป.ชลบุรี เขต 2,สพป.ชลบุรี เขต 3,สพป.ตราด,สพป.ระยอง เขต 1,สพป.ระยอง เขต 2,สพม. เขต 17,สพม. เขต 18
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSc-FOdYkfmlY7nmKjj8GUi97heTUNnYl8VFjx8tsZR8YiGYrw/viewform
 สพป.บึงกาฬ,สพป.เลย เขต 1,สพป.เลย เขต 2,สพป.เลย เขต 3,สพป.หนองคาย เขต 1,สพป.หนองคาย เขต 2,สพป.หนองบัวลำภู เขต 1,สพป.หนองบัวลำภู เขต 2,สพป.อุดรธานี เขต 1,สพป.อุดรธานี เขต 2,สพป.อุดรธานี เขต 4,สพม. เขต 19,สพม. เขต 20,สพม. เขต 21
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSctZuN6xEAdYxggKaX-9rsQsavSWztUeR_MFNdOcNeMqX8TMg/viewform

สพป.นครพนม เขต 1,สพป.นครพนม เขต 2,สพป.มุกดาหาร,สพป.สกลนคร เขต 1,สพป.สกลนคร เขต 2,สพป.สกลนคร เขต 3,สพม. เขต 22,สพม. เขต 23
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfi4lwdtzgdIOTbV5Sq7pJx5J8yspXuQiAlV_xLsCO__3x2Ig/viewform
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1,สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2,สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3,สพป.ขอนแก่น เขต 1,สพป.ขอนแก่น เขต 2,สพป.ขอนแก่น เขต 3,สพป.ขอนแก่น เขต 4,สพป.ขอนแก่น เขต 5,สพป.มหาสารคาม เขต 1,สพป.มหาสารคาม เขต 2,สพป.มหาสารคาม เขต 3,สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1,สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2,สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3,สพม. เขต 24,สพม. เขต 25,สพม. เขต 26,สพม. เขต 27
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScZmoflbraVr7uK-hyR8m-eMFds9dpk0Kyqm4pttXM1KE0V8g/viewform
 สพป.ยโสธร เขต 1,สพป.ยโสธร เขต 2,สพป.ศรีสะเกษ เขต 1,สพป.ศรีสะเกษ เขต 2,สพป.ศรีสะเกษ เขต 3,สพป.ศรีสะเกษ เขต 4,สพป.อำนาจเจริญ,สพป.อุบลราชธานี เขต 1,สพป.อุบลราชธานี เขต 2,สพป.อุบลราชธานี เขต 3,สพป.อุบลราชธานี เขต 4,สพป.อุบลราชธานี เขต 5,สพม. เขต 28,สพม. เขต 29
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSc-ltbSUfE6XXMJFOpV4wdwby7LKtoGclYc2gU3ks4E61jcxw/viewform
 สพป.ชัยภูมิ เขต 1,สพป.ชัยภูมิ เขต 2,สพป.ชัยภูมิ เขต 3,สพป.นครราชสีมา เขต 1,สพป.นครราชสีมา เขต 2,สพป.นครราชสีมา เขต 3,สพป.นครราชสีมา เขต 4,สพป.นครราชสีมา เขต 5,สพป.นครราชสีมา เขต 6,สพป.นครราชสีมา เขต 7,สพป.บุรีรัมย์ เขต 1,สพป.บุรีรัมย์ เขต 2,สพป.บุรีรัมย์ เขต 3,สพป.บุรีรัมย์ เขต 4,สพป.สุรินทร์ เขต 1,สพป.สุรินทร์ เขต 2,สพป.สุรินทร์ เขต 3,สพม. เขต 30,สพม. เขต 31,สพม. เขต 32,สพม. เขต 33
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSffpJFHlrIzfvmGoqThSl92NuDPnLv4a5Rrv604dfEWBDrtSA/viewform
 สพป.เชียงใหม่ เขต 1,สพป.เชียงใหม่ เขต 2,สพป.เชียงใหม่ เขต 3,สพป.เชียงใหม่ เขต 4,สพป.เชียงใหม่ เขต 5,สพป.เชียงใหม่ เขต 6,สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1,สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2,สพป.ลำปาง เขต 1,สพป.ลำปาง เขต 2,สพป.ลำปาง เขต 3,สพป.ลำพูน เขต 1,สพป.ลำพูน เขต 2,สพม. เขต 35
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfirMrrq638gu7fcMV1JxTKlJkl1v1OhJVXoaVlAbhEGE_PTw/viewform
 สพป.เชียงราย เขต 1,สพป.เชียงราย เขต 2,สพป.เชียงราย เขต 3,สพป.เชียงราย เขต 4,สพป.น่าน เขต 1,สพป.น่าน เขต 2,สพป.พะเยา เขต 1,สพป.พะเยา เขต 2,สพป.แพร่ เขต 1,สพป.แพร่ เขต 2,สพม. เขต 36,สพม. เขต 37
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfJG7lpUhprNDP7csHCeJWKExFqd6k3Q6g5r_G-DeCLu8NQUg/viewform
 สพป.ตาก เขต 1,สพป.ตาก เขต 2,สพป.พิษณุโลก เขต 2,สพป.พิษณุโลก เขต 3,สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2,สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3,สพป.สุโขทัย เขต 1,สพป.สุโขทัย เขต 2,สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1,สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2,สพม. เขต 38,สพม. เขต 39,สพม. เขต 40
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSe90uxAmqBxA6ALxuhQpSv-a95GlQ1z-kR4eEDKYg_Fw6tXpA/viewform
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1,สพป.กำแพงเพชร เขต 2,สพป.นครสวรรค์ เขต 1,สพป.นครสวรรค์ เขต 2,สพป.นครสวรรค์ เขต 3,สพป.พิจิตร เขต 1,สพป.พิจิตร เขต 2,สพป.อุทัยธานี เขต 1,สพป.อุทัยธานี เขต 2,สพม. เขต 41,สพม. เขต 42
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScdtauqeIAR_7rYSJbscW9uYgWBCWQ5n92mVEM6-vASwm-HmQ/viewform